پست سيصد و هفتاد و نهم-خوش ميكني درمان من

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : پست سيصد و هشتادم-فاتحه ت خونده ست! بخوانید :

من هدفم از ازدواج اين بوده؛يه نفر باشه كه بيس چاري باهاش لج كنم!

پست سيصد و هفتاد و نهم-خوش ميكني درمان من...
ما را در سایت پست سيصد و هفتاد و نهم-خوش ميكني درمان من دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 27 تاريخ : جمعه 20 بهمن 1396 ساعت: 7:11

چکیده : ... با عنوان : پست سيصد و هشتاد و دوم-به رفوگران هجران برسان سلام مارا/كه هنوز پاره ي دل دو سه بخيه كار دارد بخوانید :

خيلي دلم تو رو ميخواد... ... ...

پست سيصد و هفتاد و نهم-خوش ميكني درمان من...
ما را در سایت پست سيصد و هفتاد و نهم-خوش ميكني درمان من دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 23 تاريخ : جمعه 20 بهمن 1396 ساعت: 7:11

چکیده : ... با عنوان : پست سيصد و هشتاد و يكم-اميد دلم در برم بنشين تا مگر ز دلم... بخوانید :
تو اوني نيستي كه غمو از دلم بيرون ميكنه!!!

پست سيصد و هفتاد و نهم-خوش ميكني درمان من...
ما را در سایت پست سيصد و هفتاد و نهم-خوش ميكني درمان من دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 17 تاريخ : جمعه 29 دی 1396 ساعت: 19:48

چکیده : ... با عنوان : پست سيصد و هفتاد و چهارم-گاهي...!آهي...! بخوانید :
گاهي وقتا كسي رو تا سر حد روح و جان دوست داري

و گاهي كسي تو رو تا سر حد روح و جان دوست داره.

ما تفاهم عجيبي با هم داشتيم.و عليرغم ذات عاشق پيشه مون دومين قاعده رو انتخاب كرديم.

دوست داشته شدنت رو تبريك ميگم و از دوست داشته شدنم لذت مي برم! 

پست سيصد و هفتاد و نهم-خوش ميكني درمان من...
ما را در سایت پست سيصد و هفتاد و نهم-خوش ميكني درمان من دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 21 تاريخ : جمعه 19 خرداد 1396 ساعت: 17:07

چکیده : ... با عنوان : پست سيصد و هفتاد و پنجم-مانيفست عاشقي بخوانید :
هيچ...!

تو فقط يك نگاه عاشقم بودي...

پست سيصد و هفتاد و نهم-خوش ميكني درمان من...
ما را در سایت پست سيصد و هفتاد و نهم-خوش ميكني درمان من دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 19 تاريخ : جمعه 19 خرداد 1396 ساعت: 17:07

چکیده : ... با عنوان : پست سيصد و شصت و چهارم-اَفْتِر لانْگْ تايْم پَسينگ آن بخوانید :
سرد است.

انگار بهمن براي به آذر رسيدن عجله دارد.

پست سيصد و هفتاد و نهم-خوش ميكني درمان من...
ما را در سایت پست سيصد و هفتاد و نهم-خوش ميكني درمان من دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 18 تاريخ : دوشنبه 15 خرداد 1396 ساعت: 16:05

چکیده : ... با عنوان : پست سيصد و شصت و پنجم-دير آمدي؛زود رفتم! بخوانید :
يه روز كه نويسنده ي بزرگي شدم؛جوري كه كتاب هام دست به دست چرخيد و به چندين زبون زنده ي دنيا ترجمه شد...

اونوقت از بودنت مينويسم!

پست سيصد و هفتاد و نهم-خوش ميكني درمان من...
ما را در سایت پست سيصد و هفتاد و نهم-خوش ميكني درمان من دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 24 تاريخ : دوشنبه 15 خرداد 1396 ساعت: 16:05

چکیده : ... با عنوان : پست سيصد و شصت و ششم-همينجوري نپخته و خام! بخوانید :
+عشق خيلي سخته!

-تقصير من نيست.

پست سيصد و هفتاد و نهم-خوش ميكني درمان من...
ما را در سایت پست سيصد و هفتاد و نهم-خوش ميكني درمان من دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 37 تاريخ : دوشنبه 15 خرداد 1396 ساعت: 16:05

چکیده : ... با عنوان : پست سيصد و شصت و هفتم-الهه هستم؛يك معتاد! بخوانید :
چند روز پيش داشتم به همسر جان پز سيالي روانم و بي تعصبي جانم را ميدادم؛در حالي كه امروز بايد التماسش كنم برايم كيك شكلاتي ،بستني،چيزي بخرد!!!

بدنم درد ميكند...

پست سيصد و هفتاد و نهم-خوش ميكني درمان من...
ما را در سایت پست سيصد و هفتاد و نهم-خوش ميكني درمان من دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 40 تاريخ : دوشنبه 15 خرداد 1396 ساعت: 16:05

چکیده : ... با عنوان : پست سيصد و شصت و هشتم-من اصلا آدم سياست نيستم. بخوانید :
كاش يك روز از خواب بيدار بشيم و براي روز بعد اميد داشته باشيم...

قدرت دولت يكدست تر شد!

پست سيصد و هفتاد و نهم-خوش ميكني درمان من...
ما را در سایت پست سيصد و هفتاد و نهم-خوش ميكني درمان من دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 26 تاريخ : دوشنبه 15 خرداد 1396 ساعت: 16:05