پست سيصد و هفتاد و نهم-خوش ميكني درمان من

ساخت وبلاگ

من هدفم از ازدواج اين بوده؛يه نفر باشه كه بيس چاري باهاش لج كنم!

...
نویسنده : بازدید : 22 تاريخ : جمعه 20 بهمن 1396 ساعت: 7:11

خيلي دلم تو رو ميخواد... ... ...

...
نویسنده : بازدید : 19 تاريخ : جمعه 20 بهمن 1396 ساعت: 7:11
تو اوني نيستي كه غمو از دلم بيرون ميكنه!!!

...
نویسنده : بازدید : 15 تاريخ : جمعه 29 دی 1396 ساعت: 19:48
گاهي وقتا كسي رو تا سر حد روح و جان دوست داري

و گاهي كسي تو رو تا سر حد روح و جان دوست داره.

ما تفاهم عجيبي با هم داشتيم.و عليرغم ذات عاشق پيشه مون دومين قاعده رو انتخاب كرديم.

دوست داشته شدنت رو تبريك ميگم و از دوست داشته شدنم لذت مي برم! 

...
نویسنده : بازدید : 16 تاريخ : جمعه 19 خرداد 1396 ساعت: 17:07
هيچ...!

تو فقط يك نگاه عاشقم بودي...

...
نویسنده : بازدید : 17 تاريخ : جمعه 19 خرداد 1396 ساعت: 17:07
سرد است.

انگار بهمن براي به آذر رسيدن عجله دارد.

...
نویسنده : بازدید : 16 تاريخ : دوشنبه 15 خرداد 1396 ساعت: 16:05
يه روز كه نويسنده ي بزرگي شدم؛جوري كه كتاب هام دست به دست چرخيد و به چندين زبون زنده ي دنيا ترجمه شد...

اونوقت از بودنت مينويسم!

...
نویسنده : بازدید : 21 تاريخ : دوشنبه 15 خرداد 1396 ساعت: 16:05
+عشق خيلي سخته!

-تقصير من نيست.

...
نویسنده : بازدید : 20 تاريخ : دوشنبه 15 خرداد 1396 ساعت: 16:05
چند روز پيش داشتم به همسر جان پز سيالي روانم و بي تعصبي جانم را ميدادم؛در حالي كه امروز بايد التماسش كنم برايم كيك شكلاتي ،بستني،چيزي بخرد!!!

بدنم درد ميكند...

...
نویسنده : بازدید : 25 تاريخ : دوشنبه 15 خرداد 1396 ساعت: 16:05
كاش يك روز از خواب بيدار بشيم و براي روز بعد اميد داشته باشيم...

قدرت دولت يكدست تر شد!

...
نویسنده : بازدید : 19 تاريخ : دوشنبه 15 خرداد 1396 ساعت: 16:05